ul. Rzeźbiarska 84, 04-609 Warszawa

Komora mroźnicza szokowego mrożenia Crispan