ul. Rzeźbiarska 84, 04-609 Warszawa

Komora fermentacyjna fermentacji kontrolowanej na wózki