ul. Rzeźbiarska 84, 04-609 Warszawa

Created with GIMP

Komora fermentacyjna fermentacji kontrolowanej na blachy